Godkendelser

Vores godkendelser

1. Akkereditering

Vi er i juni 2013, og igen løbende hvert 2. år, blevet akkrediteret som privathospital af IKAS (www.ikas.dk), hvilket er det højeste kvalitetsstempel et hospital kan få i det danske sundhedsvæsen.

Det betyder at vi lever op til nationale og internationale krav og retningslinier indenfor sundhedsvæsnet.

En akkreditering er mere omfattede end en ISO-certificering, og omfatter mange tusinde forskellige parametre som skal være opfyldt. Herudover stilles omfattende og meget strenge krav til kvalitet, og et stort løbende arbejde med kvalitetssikring på alle områder indenfor driften af vores klinik og operationsafsnit.

Som det første hospital i Danmark bestod vi akkrediteringen uden bemærkninger, dvs. der blev ikke fundet een eneste fejl. Vi er den første speciallægeklinik i Danmark, som har gennemgået denne meget krævende proces.

2. Kosmetisk behandling

Niels Rath er certificeret af Sundhedsstyrelsen til at udføre kosmetisk øjenkirurgi, herunder øjenlågsoperationer som operationer af tunge øjenlåg og hængende øjenlåg.

3. Den grønne smiley

Klinikken fik i november 2010 tildelt en grøn Smiley ved Arbejdstilsynets kontrolbesøg.

+(45) 52 12 12 12

[email protected]